cara mia, 19
kreatívna duša momentálne skúšajúca šťastie vo svete
ďakujem, random čitateľ, že si tu, si super.

pondelok 4. júla 2016

z dublinu do lahinchu

...a potom som prešla v podstate celou krajinou, tri hodiny autobusom z dublinu, ktorý som skoro nestihla, po ceste naň zmokla a plakala na ulici. netušiac kam vlastne idem, pozorovala som z okna všadeprítomné kravy a cítila sa ako vo filme. z dublinu do ennisu, stále tridsať kilometrov odtiaľ, kde som chcela byť. trikrát som sa opýtala na autobusovú stanicu a dostala tri rôzne odpovede, ale dala som to a dostala som sa do mestečka lahinch! teraz by sa možno hodilo trochu praktických informácií, takže čo tu robím? robím tu dobrovoľníčku v lahinch hosteli (cez stránku workaway.info), pracujem tri hodiny denne, tri dni v týždni a mám za to ubytovanie, raňajky a večeru. nepracujem zadarmo, ako viac ľudí ironicky spomenulo, snažím sa spoznávať nové miesta a nemíňať na to peniaze, ktoré vlastne ani nemám. bolo to rozhodnutie dosť spontánne, o lahinchi som predtým v živote nepočula, ale každou chvíľou tu sa mi potvrdzuje, že aj na intuíciu sa občas spoľahnúť oplatí.

...and then i went across the whole country basically, three hours by bus from dublin, which i almost missed, got rained on on the way there and cried on the street. not knowing where i'm actually going, i watched the everpresent cows from the window and felt like i was in a movie. from dublin to ennis, still thirty kilometres from where i wanted to be. i asked for the bus station three times and got three different answers, but i made it and i got to a town called lahinch! now seems like a good time for some practical information, so what am i actually doing here? i volunteer at the lahinch hostel (though the workaway.info site), i work for three hours a day, three days in a week and i get accomodation, breakfast and dinner. i'm not working for free, as some people sarcastically mentioned, i'm just trying to get to know new places and not spend money i don't even have. it was a decision really spontaneous, i've never heard of lahinch before in my life, but every moment i spend here just keeps making me sure that sometimes it's worth it to only rely on your intuition.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára