cara mia, 19
kreatívna duša momentálne skúšajúca šťastie vo svete
ďakujem, random čitateľ, že si tu, si super.

piatok 15. júla 2016

írske denníky

tie dva týždne čo som tu prešli ako voda, no zároveň mi pripadá všetko, čo bolo predtým strašne dávno. za ten čas sa toho udialo celkom dosť.
- 3789. krát sa mi podarilo zbaliť sa absolútne neprakticky alebo z niektorých chýb sa človek nepoučí
- aj keď stopujete v trojici, nebudete čakať viac ako desať minút
- videla som dúhu, čo vytvorila kruh okolo slnka
- plávala som v oceáne (aj keď studenom) a učila som sa surfovať (aj keď neúspešne)
- asi štyrikrát som sa spálila aj keď bolo celý deň zamračené a pršalo (the fuck?)
- naučila som sa vnímať slnko ako šťastnú náhodu
- náhodný borec ma na ulici učil hrať na flautičku írske melódie a vedel po slovensky povedať "lepšie než nič" (stále rozmýšľam, pri akej príležitosti sa naučil práve túto frázu)
- že dávať ovocie do zeleninového šalátu je najlepší nápad na svete!
- ďalšie stopovanie v daždi a nám zastaví autobus plný turistov a zvezie nás zadarmo
- stretla som dievča, čo má na ruke vytetované "na zdraví" na znak svojej lásky k českej republike (hey cambria!)
- bola na joge a potom sadila červenú repu a rozprávala sa s írskymi psami po slovensky
...a ešte tak 8790 ďalších vecí.

the two weeks i've spent here passed really fast but inspite of that, everything that happened before seems so far away. a lot of things came my way since.
- i managed to pack absolutely unpractically for the 3789th time aka from some mistakes you just don't learn
- even if you hitchhike in three, you won't wait for more than ten minutes
- i've seen a rainbow that created a circle around the sun
- i've swum in the ocean (even if cold) and tried to learn how to surf (even if unsuccessfully)
- i got burnt for like four times even when it was raining and cloudy all day (the fuck?)
- i learned to think of the sun as of a happy coincidence
- a random guy on the street taught me how to play irish melodies on a flute and he knew a phrase "lepšie než nič" in slovak, which means better than nothing (still trying to figure out in what kind of situation he learned that one)
- to put fruit in a vegetable salad is the best idea ever!
- another hitchhiking in the rain and a tour bus stops for us and gives us a lift for free
- i met a girl who has "na zdraví" (cheers) tattooed on her forearm as a symbol of her love for czech republic (hey cambria!)
- did yoga, planted some beetroots and talked to irish dogs in slovak
...and about 8790 other things.


photo by antsinmypants.wordpress.com


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára