cara mia, 19
kreatívna duša momentálne skúšajúca šťastie vo svete
ďakujem, random čitateľ, že si tu, si super.

piatok 1. júla 2016

dublin

tak som v írsku.
vystúpim z lietadla a druhý najsilnejší pocit po pocite úľavy, že už nie som v uzavretom priestore s vreštiacimi malými ľuďmi je pocit zimy. fakt je tu zima mami, mala si pravdu.
som trochu zmätená z nového prostredia, ale úspešne sa prepracujem do centra, posmalltalkujem s chalanmi z bosny, čo tiež nevedia, kde vystúpiť, dám si čaj na anglický spôsob a vzdám boj s google mapami. užitočný poznatok: nesrať sa s technikou a pýtať sa ľudí na ulici, sú milí a ochotne poradia. couchsurfujem, na uvítanie dostanem guiness a moja duša pookreje. neskôr síce zaplatím za jedno pivo šesť eur a puká mi srdce, ale pivo je láska a pre lásku sa občas trpí, či ako sa to hovorí. dve a pol minúty prší a dve svieti slnko, počasie je premenlivé ako ženská nálada počas pms. v bare hrá živá hudba a mňa napĺňa pocit radosti. pre toto rada vypadnem a stratím sa vo svete, pre tieto chvíle na nových miestach, kde človek len vníma, čo najintenzívnejšie, a žasne.

so i'm in ireland.
i get out of the plane and the second strongest feeling that comes to me after the feeling of relief that i don't have to spend any more time stuck in a small space with wailing babies, is the feeling of cold. it really is cold here, mum, you were right.
i'm a little bit confused by the new surroundings but i successfully make it to the city center, have some small talk with guys from bosnia who don't know where to get off the bus either, have a tea in the proper english way and finally give up my fight with google maps. useful fact: fuck technology and ask people on the street, they're nice and willing to help.
i'm couchsurfing, i get a guiness as a welcome drink and i feel instantly happy. later i'll pay six euros for one beer and it makes my heart break but beer is love and you know what they say, sometimes you also have to suffer for love. it's raining for two and a half minutes and the sun's shining for the next two after that, the weather is changing like a woman's mood during pms. there's live music playing in the pub and i feel pure joy. this is why i like to get out and get lost in the world, for these moments in new places, when all you do is take everything in, even more intensively than you would normally and you're simply in awe, because of everything.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára