cara mia, 19
kreatívna duša momentálne skúšajúca šťastie vo svete
ďakujem, random čitateľ, že si tu, si super.

pondelok 21. decembra 2015

lisboa

lisabon. mesto, do ktorého som sa vybrala bez akékohoľvek cieľu alebo predstavy. jedno ráno som nasadla na vlak, čakala na letisku v budapešti dve hodiny a letela štyri a keď som sa konečne dostala tam, kde som chcela byť, do izby na štvrtom poschodí s minibalkónikom a sledovala som ľudí dole na vydláždených chodníkoch, cítila som sa trochu stratená. a lisabon to asi vycítil, objal ma svojim teplým vzduchom a celé tri týždne bol ku mne dobrý. bol ku mne dobrý ľuďmi, ktorých mi spontánne priviedol do cesty a ružovými západmi slnka pri mori s vínom v ruke a rozhovormi. nočnými výhľadmi popretkávanými zlatou niťou svetiel, hudbou, čo rozvoňala vzduch a dobrým jedlom. grafitti v zvláštnej symbióze s historickou atmosférou a taký ten pocit, keď sa netreba nikam ponáhľať, len si sadnúť na slnko a počúvať pieseň vĺn nenásilne prerušovanú pravidelnými otázkami, či nechcete selfie stick. alebo slnečné okuliare. alebo zmes byliniek, ktorú odvážne nazvali marihuanou. mesto, do ktorého som letela ako lastovička sťahujúca sa pred zimou a na ceste som sa pozvoľna zamilovala.

lisbon. the city i chose to go to without any particular goal or idea. i got on the train one morning, waited in budapest airport for two hours and flew for four and when i finally got where i'd wanted to be, to a room on the fourth floor with a mini balcony and was watching people down on the cobbled streets, i felt a little bit lost. and lisbon could sense it, so he hugged me with his warm air and had been good to me for the whole three weeks. he'd been good to me with all the people it spontaneously brought into my way and with the pink sunsets by the sea with a glass of wine in hand engaged in a conversation. with the night-time views that were glowing with a golden thread of lights, with the music that made the air smell good and with good food. grafitti in a strange symbiosis with the historical atmosphere and that feeling you don't have to hurry anywhere, just sit in the sun and listen to the song of the vawes naturally interrupted by regular questions if you wanted to buy a selfie stick. or sunglasses. or the mix of herbs they were brave enough to call marijuana. the city to which i flew like a swallow migrating for the winter and with which i slowly fell in love along the way.

lisbon souvenirs


saturday's flea market vol. 2
saturday's flea market
massive arco de rua augusta (you can actually go up!)
museum of fashion and design with two polish girls i met on my first day - it's free and consists of three floors, but only the first one's really worth seeing
my view on rua morais soares


štvrtok 10. decembra 2015

looking back

dnešok bol jeden z tých dní, kedy by som potrebovala, aby ma niekto za nohu vytiahol z postele. včera som zistila, že mi konečne po dlhej dobe opäť ide teevee.sk a to, čo zo začiatku pôsobilo ako požehnanie sa rýchlo zmenilo na prekliatie. a tak píšem, aby som aspoň trochu upokojila svoje prokrastináciou nečakaných rozmerov rozbúrené svedomie.
z anglicka som sa vrátila už skoro pred mesiacom a pol, ale vo virtuálnej realite som stále zaseknutá v septembri a preto som si sem prišla upratať, zosumarizovať a ak pán boh dá, snáď aj pokračovať ďalej.
anglicko mi zmenilo postoj k životu a stav na účte. hoci to bola dlhá cesta, vrátila som sa vyrovnaná, nadšená životom a pocitom, že všade sa nájdu ľudia, na ktorých sa budete môcť v ťažkej chvíli spoľahnúť. pocitom, že môžem robiť všetko a všade na svete. pocitom, že toto bol len začiatok všetkého. a tak som sa po týždni doma vybrala do lisabonu (stay tuned).

today was one of those days, when you literally need somebody to grab you by the leg and pull you out of the bed. i just found out yesterday that the site i used to watch series on finally started working again after a long time and what seemed to be a blessing at first turned into a curse really quickly. and so, to calm down my conscience, disturbed by the procrastination of unexpected dimensions, at least a little bit, i'm writing.
i got home from england almost a month and a half ago, but in virtual reality i'm still stuck in september and that's why i came here, to tidy up, summarize and if god'll wish so, maybe even continue to write.
england changed my attitude to life and my bank account balance as well. even though it was a long journey, i came back composed, excited about life and about the feeling that everywhere you can find people who you'll be able to rely on when the hard times come. about the feeling that i can do absolutely everything and everywhere in the world. about the feeling that this was just the beginning of everything. so, after a week spent at home, i set off for lisbon (stay tuned).

anglicko sa so mnou rozlúčilo vskutku anglicky - upršane a hmlisto / england said goodbye to me in an english way indeed - it was rainy and foggy


kde čítať harryho, ak nie v anglicku / where to read harry, if not in england
always classy, never trashy, just a little nasty. marylin monroe